Tapmaca 0.981 MOD APK Dwnload – free Modded (Unlimited Money) on Android

Tapmaca 0.981 MOD APK Dwnload – free Modded (Unlimited Money) on Android

Description of Tapmaca MOD APK Dwnload - free Modded games for Android

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayılmış olan şəkillərindən biri də tapmacalardır. Tapmaca — insanın zehni qabiliyyətini, ağlının çevikliyini yoxlamaq məqsədilə yaradılan ədəbi janrdır.

Bu oyunda siz boş vaxtlarınızı məntiqli düşünərək keçirə bilərsiniz.

Oyunda müxtəlif mövzular(təbiət, bitkilər, heyvanlar, gündəlik, qarışıq) və hər mövzuda müəyyən qədər suallar var. Cavablar 4 variantda təqdim olunur. Yalnız bir variant düzgündür. Hər düzgün cavab 10 bal dəyərində qiymətləndirilir və hər sual üçün sizə 40 saniyə vaxt verilir.
One of the most popular forms of Azerbaijani oral literature is puzzles. The puzzle is a literary genre designed to test one’s mental abilities and mental agility.

In this game you can spend your free time thinking logically.

The game has a variety of topics (nature, plants, animals, daily, mixed) and certain questions on each topic. Answers are provided in 4 options. Only one option is correct. Each correct answer is rated 10 points and you are given 40 seconds for each question.
Bitkilər mövzusuna yeni suallar əlavə olundu.

APP Id = com.elkhan.tapmaca

App Information of Tapmaca

App Name Tapmaca
Package Name com.elkhan.tapmaca
Version 0.981
Rating ( 648 )
Size 17.0 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-01-17
Installs 50,000+
Category Games, Trivia